top of page
Alexander-Theatre-for-sale-in-Helsinki-4.jpg

Cecilia Damström

Vickan & Väinö

Tarina kertoo kahdesta hiirestä, jotka kohtaavat arkkitehti Carl Ludwig Engelin kodissa Helsingissä 1840 -luvulla. Vickan tulee Tukholmasta ja  Väinö Ulvilasta. Kilpaileva  arkkitehti Philip Löw on pihistänyt Engelin suunnitelmat, mutta ihmeellä hiiret oppivat ymmärtämään toisiaan ja saavat piirustukset takaisin?

Teos on suunnattu erityisesti 4- 10 -vuotiaille  lapsille ja on tarkoitettu tutustuttamaan lapsia toiseen kotimaiseen kieleemme ja huomaamaan, miten helpolla opimme ymmärtämään toisiamme. Vickan & Väinö on osa Svenska Kulturfondenin Hallå! - ohjelmaa.

Cecilia Damström   

Vickan & Väinö

​Berättelsen handlar om två möss som möts i arkitekten Carl Ludwig Engels hem i Helsingfors på 1840-talet. Vickan kommer från Stockholm och Väinö från Ulvila. Den konkurrerande arkitekten Philip Löw har förstört Engels planer, men genom något mirakel lär sig mössen att förstå varandra och få tillbaka ritningarna? .

 

Operan riktar sig särskilt till barn i åldrarna 4-10 år och är tänkt att introducera barn till vårt andra inhemska språk och att märka hur lätt vi lär oss att förstå varandra. Vickan & Väinö är en del av Svenska Kulturfondens Hallå! - program.

Opera BOX logo
bottom of page