top of page

KUTSU OOPPERAN SÄVELTÄJÄHAKUUN

Tämän sävellysehdotuspyynnön avulla Butterfly-projekti pyrkii tunnistamaan ja valitsemaan kolme säveltäjää kirjoittamaan kolminäytöksisen oopperan, joka esitetään italiaksi, puolaksi ja suomeksi. Oopperan tilaajia ovat Modenan ooppera (Italia), Opera Baltic opera  (Gdansk, Puola) ja Opera Boxilta (Helsinki, Suomi).
Projektin muut yhteistyökumppanit ovat:
AESS (Agency for Energy and Sustainable Development Association), Modena, Italia
Heimspiel GmbH, Augsburg, Saksa
CUMEDIAE Culture & Media Agency Europe, Bryssel, Belgia
INFO: Teatro Comunale di Modena, Italia; spettacoli@teatrocomunalemodena.it.

TAUSTATIETOJA

Projektin kuvaus
PROJECT BUTTERFLYn puitteissa luotu ooppera yhdistää kolme 30 minuutin pituista näytöstä (yksi kullekin maalle), jotka koostuvat kolmesta ympäristöteemasta kertovasta tarinasta: vesi, maa ja ilma. Yhteistuotanto sisältää kolme säveltäjää, yhden kustakin kumppanin oopperatalosta.
Teoksen konseptointi alkaa yhteisluomisvaiheella, johon osallistuvat lukiolaiset kolmesta kumppanimaasta: Italia, Puola ja Suomi. Valittujen oopperan tekijöiden tulee työskennellä tiiviissä yhteistyössä luovien tiimien ja projektin taiteellisten johtajien kanssa kahden taiteellisen residenssin aikana Italiassa ja Puolassa. Kahden vuoden työn jälkeen projekti huipentuu toukokuussa 2025 uuden oopperan ensi-iltaan kumppaniteattereissa ja verkossa. Lopullinen tuotanto perustuu vahvasti kehittyneisiin digitaalisiin teknologioihin ja näyttää tietä kestävämmälle oopperatuotannolle.
Ooppera kirjoitetaan kahden yhteisluomissyklin webinaarien jälkeen, joihin osallistuvat lukiolaiset.
Ensimmäisen webinaarisarjan aikana opiskelijat auttavat löytämään aiheen oopperalle: ympäristöviranomaiset ja asiantuntijat jokaisessa teatterikumppanin kaupungissa antavat opiskelijoille tietoa auttaakseen heitä löytämään aiheita sopivan tarinan kirjoittamiseen.

Toisen webinaarisarjan aikana opiskelijat ohjataan luovassa kirjoittamisessa. Kunkin teatterin kirjallinen kirjailija (lyyrikko) auttaa jokaista opiskelijaryhmää muokkaamaan heidän aiheensa sopivaksi oopperan libretoksi. Oopperan libretitstit muuttavat tarinan libretoksi.

HAKUOHJEET

 1 Aikataulu
Tämän pyynnön mukaisia ehdotuksia voidaan hyväksyä 19. kesäkuuta 2023 ja 17. syyskuuta 2023 välisenä aikana klo 23.59 CET.
Valintakomitea voi päättää määräajan lykkäämisestä, josta ilmoitetaan päätöksen ennen määräaikaa projektin verkkosivuston kotisivulla (www.projectbutterfly.eu).
Tuloksista voidaan odottaa tiedonantoa 31. lokakuuta 2023 mennessä.

2 Hakijat
Tämä pyyntö on suunnattu säveltäjille, jotka täyttävät hakemushetkellä seuraavat vaatimukset:

He ovat 18-vuotiaita tai sitä vanhempia.
He ovat laillisesti asuvia jossakin Creative Europe -ohjelmaan osallistuvassa maassa.
Arviointi / Valintakriteerit
Valinta perustuu pääasiassa esitetyn sävellyksen laatuun, kuten yksityiskohtaisemmin kuvataan alla. Valintakomitea voi kuitenkin pitää lisäansiona hakijan erityistä kokemusta tai yhteyksiä Italian, Puolan tai Suomen musiikkialalla, mukaan lukien esiintymiset kyseisten maiden teattereissa. Hakijan henkilökohtaista kokemusta arvioidaan hänen kykynsä kannalta parhaiten osallistua projektiin ja siihen liittyviin toimintoihin.

 

3 Hakumenettely
Hakemukset on täytettävä hakemuslomake (alla) ja toimitettava vaaditun materiaalin kanssa sähköpostitse osoitteeseen: spettacoli@teatrocomunalemodena.it.

 

4 Hakemuksen sisältö

Etu- ja sukunimi, syntymäpaikka ja -aika, asuinpaikka, osoite, kansallisuus, sähköposti, puhelinnumero;
Ammatillinen ansioluettelo;
Kopio virallisesti hyväksytystä henkilöllisyystodistuksesta;
Ajantasainen henkilökuva;
Julkilausuma tämän ehdotuspyynnön sääntöjen hyväksymisestä;
Suostumus kilpailijan henkilötietojen käsittelyyn (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/689 mukaisesti);
Sitoumusvelvollisuus alla tarkemmin kuvattuihin velvoitteisiin tapauksessa, että hakija valitaan, erityisesti osallistumisesta kansainvälisiin projektiin kuuluviin taiteilijaresidensseihin ja kokouksiin sekä immateriaalioikeuksiin.
Arvioitavaa sävellystä varten hakijoiden on toimitettava:
a. 5-8 minuutin alkuperäisen vokaali- ja orkesterikappaleen nuotit, joka käsittelee yhtä seuraavista teemoista: vesi, maa, ilma (PDF-muodossa);
b. Kappaleen vokaali- ja pianosovitus (PDF-muodossa);
c. Kappaleen tallenne vokaali- ja pianoversiosta, joka on saatavilla videomuodossa suoratoistona (esim. YouTuben kautta). Linkki ladataan "piilotettu" tilassa ja voi näyttää pysäytetyn kuvan;
d. Kirjallinen teksti on laadittava jollain seuraavista kielistä: italia, suomi tai puola, seuraavaa yhteyttä tai yhdistämistä noudattaen seuraavien teemojen kanssa: maa italiaksi, ilma suomeksi ja vesi puolaksi.
Säveltäjä voi ehdottaa libretistia, joka kirjoittaa oopperan libretton, ja jonka kokemukseen kuuluu ooppera tai musikaaliteos, joka on esitetty julkisesti yhdellä kolmesta mainitusta kielestä. Säveltäjä ei voi esittää omaa librettoaan: säveltäjä ja libretisti eivät voi olla sama henkilö.

 

5 Valintaprosessi
Valinta tapahtuu kahden peräkkäisen vaiheen kautta:
Valinta, osa 1:
Kun kaikki hakemukset on tarkastettu, valintakomitea (taiteellinen komitea) tekee ensimmäisen valinnan kahdesta sävellyksestä jokaista kolmea mainittua kieltä kohti. Valinta perustuu sekä sävellyksen laatuun, jonka komitea arvioi vapaasti, että muihin näkökohtiin, mukaan lukien hakijoiden henkilökohtaisten ansioitten arviointi, kuten näissä ohjeissa tarkemmin kuvataan. Valitut sävellykset lähetetään Valinta, osa 2.
Valinta, osa 2:
Kukin kolmesta taidekumppanista (Teatro Comunale di Modena, Opera Bałtycka ja Opera Box) järjestää kuulemisen projektissa mukana olevien koululaisvaliokunnan (yksi valiokunta kustakin maasta ja kielestä) keskuudessa, jotka äänestävät yhden kahdesta ennalta valitusta hakemussävellyksestä omalla kielellään, pelkästään esitetyn musiikkikappaleen arvioinnin perusteella. Valinta tapahtuu ilman tietoa hakijan henkilöllisyydestä, sukupuolesta, kansallisuudesta tai muista tekijöistä kuin sävellyksen laadusta. Jokaisesta kielestä valitaan yksi säveltäjä.

6 Valinnan perusteet
Hakemukset arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

Musiikillinen luovuus ja sävellysten laatu (40%);
Hakijan ammatillinen kokemus ja tausta (20%);
Kyky työskennellä luovassa tiimissä (10%);
Motivaatio ja omistautuminen ympäristöteeman käsittelyyn (10%);
Yhteydet tai kokemus Italian, Puolan tai Suomen musiikkialalla (10%);
Muut ansiot tai meriitit, jotka lisäävät hakijan valintamahdollisuuksia (10%).

 

7 Immateriaalioikeudet
Kaikki oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, jotka koskevat projektiin liittyvää tuotantoa, sävellys- ja librettoainestoa, kuuluvat edunsaajille.

 

8 Sopimus ja muut tiedot
Valitut säveltäjät kutsutaan osallistumaan projektiin erillisen sopimuksen perusteella, jossa määritellään yksityiskohtaisesti heidän oikeutensa, velvollisuutensa ja korvauksensa.

 

9 Lisätietoja
Lisätietoja löytyy projektin verkkosivustolta: www.projectbutterfly.eu.
Lisäkysymykset ja tiedustelut on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen: spettacoli@teatrocomunalemodena.it.

Tietoja voi kysellä myös suoraan Opera BOXilta, operaboxhelsinki@gmail.com  tai 050-350 8721

valkoinen.png
bottom of page