KIITOKSET

Haluamme kiittää seuraavia tahoja toimintamme mahdollistamisesta

Suomen Kulttuurirahasto

TAIKE

Svenska Kulturfonden

Niilo Helanderin säätiö
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus

MES
Aleksanterin Teatteri